Přijímací zkoušky na střední školy

Podmínky pro přijímací řízení

Přijímací zkoušky na střední školy

Důležitým faktem k tomu, aby se žák mohl přihlásit k přijímacím zkouškám na jakoukoliv střední školu je fakt, že musí mít splněnou devítiletou základní docházku. V opačném případě, i kdyby byl přijat na školu, nemůže na školu nastoupit.

Druhým důležitým faktem je otázka žáka k sobě samému: jakou školu si vybrat? 

- Chci, aby byla škola s nějakým zaměřením?

- Chci jít na gymnázium?

- Chci pokračovat po škole na vysokou školu?

- Chci dosáhnout maturitního vysvědčení a nebo výučního listu?

Pokud máte tedy jasno, je důležité podat přihlášku v termínu. Obecně platí, že pokud se nehlásíte na obor, kde je nutné složit talentovou zkoušku, je potřeba podat přihlášku do 15.3. Přihláška k talentové zkoušce se pak podává do 30.11. předchozího roku. Pokud už předem víte, že škola, kterou jste si vybrali, je ta pravá, pak neotálejte s podáním přihlášky. Čím dříve přihlášku podáte, tím se vaše šance na úspěch zvyšují. Mnoho středních škol se totiž dívá na datumy podání.

Je také důležité si před podáním přihlášky zjistit, co je potřeba k řádnému vykonání přijímacího řízení. Některým školám postačí pouze kopie vysvědčení, lékařská způsobilost a nebo diplomy. Jiné školy například dávají velký důraz na písemnou přijímací zkoušku z profilových předmětů. Pokud vám tedy například nejde matematika, jistě lze předpokládat, že na matematické gymnázium se hlásit nebudete.

Pro první kolo přihlášek lze pak podat maximálně dvě přihlášky. Ve druhém kole je už jejich počet neomezený. Pro druhé kolo si pak ředitelé škol datum přijímacích zkoušek volí sami. Je tedy možné, že se se vám některé data budou krýt. I v tomto případě je pak dobré si ještě před podáním přihlášky na druhé kolo zjistit, kdy která vámi vybraná škola druhé kolo přijímacích zkoušek pořádá.

K tomu, abyste byli u zkoušek úspěšní, vám pomohou i různé přípravné kurzy.

Vložil Hotelnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola automobilní a informatiky

Střední škola automobilní a informatiky se nachází v Praze a patří mezi jedno z nejmodernějších pracovišť tohoto typu v celé České republice. Škola poskytuje svým studentům veškerá možná zázemí, na která si jen lze vzpomenout. Tak například skoro vše je online. Jak třídní kniha, tak i omluvný list či klasifikace. K tomu patří samozřejmě i studijní materiály. Během studia lze získat i různé kurzy a řidičský průkaz. Prohloubit si znalosti cizích jazyků nebo využít bohatého sportovního vyžití, které škola nabízí. Pro ty, co musejí do školy dojíždět, je připraveno ubytování v domově mládeže.

Co se týká studovaných oborů, tak škola nabízí jak tříleté výuční, tak i čtyřleté studijní obory. K tomu i dvouleté denní nástavbové studium v oboru Podnikání a tříletá dálková nástavbová studia v oborech Podnikání a Provozní technika, samozřejmě zakončené maturitní zkouškou.

 

Čtyřleté studijní programy: Informační technologie, Automobilová doprava, Autotronik.

Tříleté učební programy: Mechanik opravář motorových vozidel, Autolakýrník, Karosář.

 

Přijímací řízení na školu:

Důležitým faktem je, že přijímací zkoušky se nekonají pro žádný obor. Ani studijní, ani výuční. Důležité je pouze podat přihlášku včas, tedy do zákonem stanového termínu. Přihlášku pak najdete ke stažení přímo na oficiálních stránkách školy. Dalším důležitým prvkem, který je potřeba splnit, je odevzdat notářsky ověřenou kopii buď výučního listu, pokud se uchazeč hlásí na nástavbové studium, nebo kopii tří posledních pololetních vysvědčení.  Pokud k přihlášce podáváte i kopie diplomů a dalších různých výsledků vědomostních soutěží, i ty musejí mít notářské ověření. Je také potřeba si zjistit, zda je k vašemu oboru nutné podat i lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Podmínkou je také odevzdání zápisového lístku po přijetí uchazeče na školu.

Vložil Hotelnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola informatiky Brno

Škola s dlouholetou tradicí byla založena v roce 1949. Od té doby se musela ze zákona několikrát stěhovat, až nakonec zakončila své poslední stěhování se do části Brno – Komín, na ulici Čichnova, kde působí doteď. Součástí školy je i domov mládeže, který poskytuje studentům, kteří musejí do školy dojíždět, ubytovací zázemí a další mimoškolní vyžití. Také název této školy se neustále měnil. Od roku 2012 je ale její oficiální název Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Veškeré obory, na které lez podávat přihlášku ke studiu jsou ukončeny maturitní zkouškou. Jsou tedy čtyřleté a fungují formou denního studia.

Mezi hlavní obory patří: telekomunikace, informační technologie, zabezpečení dopravy, logistické a finanční služby a bankovnictví a pojišťovnictví. Tyto obory se dále dělí na podobory, které si uchazeč o studium vybírá už při ucházení se o přijímací řízení na školu.

Co se týče oboru telekomunikačního, tak zde se obor dělí na informační a komunikační technologie a obor inteligentní sítě a zařízení.

Co se týče oboru informační technologie, tak zde se obor dělí na informační technologie a mechanik informačních technologií.

Co se týče oboru zabezpečení dopravy, tak zde se obor dělí na mechanik a elektrotechnik a elektromechanik.

Co se týče oboru logistické a finanční služby, tak zde se obor dělí na logistika, poštovní a finanční služby a poštovní provoz a přeprava.

Bankovnictví a pojišťovnictví se na podobor nedělí.

 

Přijímací zkoušky se u všech oborů provádějí. Jsou písemné a zahrnují v sobě test všeobecných studijních předpokladů. K výslednému obodování také přispívají body z průměrné známky na vysvědčení ze ZŠ.

Vložil Výpočetní technika | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola spojů a informatiky

Na tuto školu, která sídlí v Táboře, se každým rokem hlásí velký počet uchazečů. Procento úspěšnosti přijatých žáků je ale vždy vysoké. Škola nabízí jak obory učební ukončené výučním listem, tak obory čtyřleté ukončené maturitní zkoušou. Výjimkou také není nástavbový dvouletý obor, který je ukončen maturitní zkouškou a je spíše doporučován o uchazeče, kteří již absolvovali nějaký technický obor. Nutností je zde doložení lékařské způsobilosti ke studu.

Co se týče oborů čtyřletých, tak si uchazeč o studium může vybrat ze tří. Jedná se o obory Informační technologie, Digitální telekomunikační technika a Mechanik elektronik. U tříletých oborů se následně jedná o obory Spojový mechanik a Elektrikář pro silnoproud.

Podmínkou pro přijetí na každý z oborů je doložení vysvědčení z první poloviny devátého ročníku základní školy. Následná bodová hodnota se vypočítává z průměrné známky. Druhým důležitým kritériem je úspěšné splnění písemného testu za matematiky. K tomuto účelu také škola nabízí náhled na ukázkový test přímo na svých vlastních stránkách. Ten se skládá z deseti příkladů, na které má uchazeč 60 minut. Pouze u oborů digitální telekomunikační technika a elektronik je potřeba k přihlášce ke studiu zaslat i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

U oborů, které jsou tříleté, se přijímací zkouška nekoná. Taktéž se hodnotí pouze průměr známek z prvního pololetí devátého ročníku a nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

V rámci vzdělávání si pak student může doplnit vzdělání o různé kurzy a certifikáty. Ubytování pro studenty, kteří musejí do školy dojíždět, je poskytováno v domově mládeže. Ten je umístěn přímo v areálu školy, která se nachází v klidné lokalitě jen 10 minut pěšky od centra.

Vložil Řemesla | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Škola, která se nachází v Prostějově, nabízí uchazečům o studium hned z několika oborů. Ty se dělí na základní dvě odvětví. Na obory učební a na obory studijní. Základním rozdílem mezi nimi je, že obory učební jsou tříleté a jsou ukončeny výučním listem, zatímco obory studijní jsou čtyřleté a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Je tedy dobré si předem rozmyslet, čeho byste na škole chtěli dosáhnout a zda máte ke studu takové vlohy, abyste zdárně ukončili maturitní zkoušku.

Oba tyto typy oborů pak mají možnost nástavbových studií, které jsou dvouleté a pro lidi s výučním listem se nejedná o doplnění si maturitního vzdělání, ale o získání dalšího výučního listu v jiném oboru.

Čtyřleté studijní obory: analýza potravin, technologie potravin, autotronik. 

Tříleté výuční obory: mechanik a opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů, elektrikář pro silnoproud, instalatér, malíř a lakýrník, tesař, truhlář, zedník, montér suchých staveb a klempíř. 

V rámci dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou si student může vybrat z oborů podnikání a nebo stavebního provozu a u nástavbových dvouletých oborů ukončených výučním listem si pak student může vybrat z oborů provozní služby, zednické práce, zahradnické práce a opravářské práce.

Co se týče přijímacích zkoušek, tak u všech typů oborů je nutné s přihláškou na školu podat i ověřenou kopii vysvědčení za poslední dvě pololetí na ZŠ, k tomu je dobré doložit i kopie diplomů z různých olympiád a vědomostních soutěží. Pro tříleté učební obory je pak nutné doložit také lékařské osvědčení a u tříletých oborů není nutné skládat písemnou přijímací zkoušku. To neplatí pro obory čtyřleté, kdy je potřeba zkoušku složit. Ta se skládá z dotazníku, který v sobě zahrnuje všeobecný studijní přehled. V celkovém hodnocení tato písemná zkouška činí pouze 50 % bodové hodnoty, kterou student může získat. Zbylých 50% tvoří klasifikace ze ZŠ.

Vložil Řemesla | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední průmyslová škola stavební

Tato střední škola se nachází v Brně na Kudelově ulici. Jedná se o nejstarší školu tohoto zaměření na celé Moravě. Její působnost sahá do doby 1885. Škola nabízí zájemcům o studium možnost vybrat si ze dvou základních oborů. Tím prvním je obor stavebnictví, který se dále specifikuje na pozemní stavby, stavební obnovu, dopravní stavby a vodohospodářské stavby.

Dalším možným oborem, který lze na škole studovat, je obor geodézie a katastr nemovitostí.

 

Žáci, kteří se hlásí na školu si své zaměření vybírají už s přihláškou ke studiu, i když tento obor začnou studovat až ve třetím ročníku školy. Všichni studenti na škole pak první dva ročníky studují stejné základní předměty a nejsou zatím ve svém oboru specializováni. Chvíle specializace nastává na konci ročníku druhého, kdy si studenti volí závazně svou specializaci. Je ale nutné k přihlášce ke studiu si vybrat předběžně svou specializaci, jelikož jsou pak žáci rozřazování právě podle tohoto kritéria. Několik tříd, ve kterých se vyučuje pak srocuje studenty do stříd právě podle předběžných specializací.

Přijímací řízení na tuto školu probíhá naprosto standardně. První podmínkou k přijetí je doložení vysvědčení za poslední dvě pololetí základní školní docházky. Odtud se bude vypočítávat bodová hodnota, která se bude připočítávat i k bodům získaným za různé diplomy a výsledky z olympiád a dalších vědomostních soutěží.

K tomu je také potřeba řádně složit písemnou přijímací zkoušku, která se skládá z jazyka českého a literatury a matematických znalostí. Obě tyto části mají za úkol prověřit vaše znalosti v rámci učiva základní školy. Věříme, že právě tato škola bude pro vás tou nejlepší volbou.

Vložil Střední škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Mendelova střední škola Nový Jičín

Škola se specializuje na tři základní odvětví. Na část zdravotnictví, část veřejnosprávní a IT a část ekonomickou. Na každé z těchto částech se pak následně studují obory, které jsou pro dané odvětví specializací se v oboru.

Součást zdravotnictví:

Zde se studují obory: zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent

Součást veřejnosprávní a IT:

Zde se studují obory: informační technologie, veřejnosprávní činnost

Součást ekonomika: 

Zde se studují obory: obchodní akademie a ekonomické lyceum

Podmínky přijímacího řízení:

Součást zdravotnictví

Důležitým prvkem při podávání přihlášky právě k tomuto oboru patří zdravotní způsobilost. Jedná se doklad, který vypisuje obvodní lékař a bez kterého vás ani nepřipustí k přijímacím zkouškám. Obecně pak platí, že základním požadavkem je splnění určitého počtu bodů, které se odvíjí od prospěchu žáka, jeho zájmových činností. Dále se může a nemusí posuzovat u žáka klasifikace v předmětech český jazyk a literatura, přírodopis a cizí jazyk. Je také nutností složit písemnou zkoušku z jazyka českého a literatury a také z matematiky.

Součást veřejnosprávní a IT

Zde je důležitým ukazatelem prospěchový průměr, také písemný test, který je součástí zkoušky, který se skládá z českého jazyka a literatury + matematiky. Také se hledí na diplomy ze zájmové činnosti.

Součást ekonomika

Opět je zde důležitým prvkem k posuzování prospěch žáka. Jeho celkový průměr. Dále se hledí na písemnou zkoušku, která se skládá z matematiky a českého jazyka a literatury. K tomu se i u tohoto oboru posuzuje zájmová činnost žáka a jeho dosažené výsledky při různých olympiádách a vědomostních soutěžích.

Na stránkách školy si můžete také prohlédnout ilustrační testy, které se provádějí při písemných zkouškách na tuto školu.

Vložil Výpočetní technika | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Soukromá střední škola České Budějovice

Škola, která se nachází v Českých Budějovicích nabízí uchazečům o studium možnost si vybrat z denního čtyřletého, denního tříletého, denního dvouletého navazujícího a dálkového dvouletého navazujícího studia.

Předtím, než se vůbec začnete ucházet o nějaký z oborů na této škole, je dobré si ujasnit, jakého cíle chcete dosáhnout. Zda maturitního vysvědčení a nebo výučního listu. I v rámci ale čtyřletého studia mají možnost si studenti udělat rekvalifikaci na některém z výučních oborů a výuční list získat.

 

Obecně platí, že první dva roky na této škole mají studenti stejné podmínky a předměty ve všech oborech. Ve své podstatě si obor, tedy svou specializaci volíte až ve třetím ročníku školy. Následně obor dokončíte v ročníku  čtvrtém.

U tříletých oborů je situace trochu jiná. Zde si samozřejmě volíte svou specializaci ihned a škola vám dokonce garantuje i roční práci po absolvování oboru a to ve spřátelené firmě. Mezi vyučované obory zde na škole patří kadeřník, kuchař – číšník, cukrář, prodavač, truhlář, zedník, instalatér, klempíř a autolakýrník.

Co se týče přijímacích zkoušek, tak ty jsou ve své podstatě identické, jako na jiných odborných středních školách. Postačí vám přidat k přihlášce ověřenou kopii vysvědčení ze dvou poledních pololetí – bude se nahlížet na vaši klasifikaci v profilových předmětech, k tomu je také dobré doložit diplomy z absolvovaných olympiád a zájmových aktivit či dalších vědomostních soutěží. Následně se vyhodnotí nejlepší uchazeč a ten pak bude přijat na tuto školu. V případě, že by na tom byli někteří uchazeči stejně, rozhoduje datum odeslání přihlášky.

Důležité také je, aby žák nebyl na vysvědčení z hodnocených pololetí klasifikován nedostatečně.

Vložil Bankovnictví a pojišťovnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Soukromá střední průmyslová škola

Soukromá střední průmyslová škola v Břeclavi se datuje k roku 2005, kdy byla založena pouze papírově. Škola poskytuje svým studentům možnost vybrat si jak z denního, tak i z dálkového studia. Jedná se o školu soukromou, střední, průmyslovou, odbornou. Denní studium poskytuje obory jako jsou propagační výtvarnictví – propagační grafika, tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design, strojírenství – zaměření na počítačové technologie, strojírenství – zaměření na obnovitelné zdroje a mechatronika.

 

Dálkové studium pak nabízí obory jako provozní technika a strojírenství se zaměřením na obnovitelné zdroje energie.

Provoz na této škole byl pak zahájen v roce 2008.

Pokud se žák chce ucházet o přijetí do této školy, je nutné, aby měl splněno hned několik kritérií. Tím prvním a základním je, že žák musí doložit ověřenou kopii svého vysvědčení z druhé poloviny osmé třídy a první poloviny deváté třídy. Dalším důležitým kritériem pro přijetí je klasifikace v těchto pololetích. Hledí se na klasifikaci z profilových předmětů jako jsou matematika, český jazyk a cizí jazyk. Dohromady jde tedy o šest známek. Tyto známky se pak následně sečtou a vyjde hodnota, od které se žák bude posuzovat.

Od této hodnoty se pak následně budou odčítat body, které žák může získat tím, že doloží diplomy z olympiád a dalších zájmových činností. Čím více se diplom přibližuje k danému oboru, na který se žák hlásí, tím je bodová hodnota vyšší. Získat můžete od 1-10 bodů. Ty se následně odečtou od hodnoty získané v rámci klasifikace.

V případě, že by se stalo, že někteří ze studentů budou mít stejnou bodovou hodnotu, ale bude již naplněna kapacita oboru, bude dána přednost uchazeči, který podal přihlášku dříve. 

Vložil Zemědělství | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Soukromá střední podnikatelská škola Vyškov

Ve Vyškově funguje tato škola už řadu let a už také řadu let vychovává odborníky, kteří se na této škole učili. Vzdělává studenty pouze v oboru Podnikání, které je rozděleno do tří podkategorií, ze kterých si budoucí student může vybrat. Jedná se o obory:

- Podnikatel – řízení malých a středních firem. Jedná se obor čtyřletý, který se studuje prezenčně a který je ukončen řádnou maturitní zkouškou.

- Podnikání v cestovním ruchu. Jedná se o obr čtyřletý,  který se studuje prezenčně a který je ukončen řádnou maturitní zkouškou.

- Podnikání na kapitálových trzích. Jedná se o obr čtyřletý,  který se studuje prezenčně a který je ukončen řádnou maturitní zkouškou.

Škola také nabízí večerní studium pro pracující obyvatele, kteří si například chtějí doplnit maturitní vzdělání.

 

Podmínky pro přijetí právě na tuto školu do jakéhokoliv ze čtyřletých oborů nejsou nijak těžké. Na tuto školu se smí hlásit každý, kdo úspěšně dokončil základní devítileté vzdělávání. Tedy žáci 9. tříd a žáci v kvartě.  Součástí přihlášky u nezletilých žáků je i prohlášení samotného žáka, že chce být studentem na této škole. Přihlášku pak za žáka podávají rodiče. Součástí přihlášky jsou také ověřené kopie vysvědčení z druhé poloviny osmé a první poloviny deváté třídy. Dalším důležitým kritériem je také to, že žák nesmí být v první polovině 9. třídy klasifikován u žádného z povinných předmětů jako “nedostatečný”. Průměr musí mít žák vyšší než 2,69.

Žák také k přihlášce dokládá veškeré diplomy z olympiád a vědomostních soutěží. Písemný test nebo ústní zkouška na tuto školu neprobíhá.

Školné se na této škole neplatí.

 

Vložil Střední škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář